Zoek

G+-Gas (K-Gas)

Consequenties wijziging besluit gastoestellen

Met het oog op een toekomstige verandering van de samenstelling van het aardgas wijzigen eisen aan gastoestellen.

 

Gastoestellen die geïnstalleerd worden na 1 januari 2018 moeten geschikt zijn voor G+-gas (in de markt vaak "K-gas" genoemd) en geschikt te maken voor H-gas. Dit is te herkennen aan de officiële notatie op de type-plaat van het toestel en de doossticker: II2EK3P.

 

Oorspronkelijk gold deze eis per 1 januari 2017, maar omdat vele marktpartijen hiervoor niet klaar waren is vrijstelling verleend tot 1 januari 2018. AWB vermeldt echter al sinds het najaar van 2016 II2EK3P op de typeplaat en daarmee voldoen alle toestellen aan de nieuwe eisen.