Zoek

Het rookgasafvoer/ luchttoevoer systeem

High Pressure en Overdruk CLV

High Pressure

Bij de renovatie van flatgebouwen vervangen opdrachtgevers vaak de bestaande CV-ketels door HR-ketels. Tijdens het bouwen van deze complexen is destijds nog geen rekening gehouden met de rookgasafvoer van condenserende ketels. In gebouwen met drie of meer woonlagen leidt dit tot enorm hoge kosten.

 

In het verleden zijn veel projecten gerealiseerd met dunwandig aluminium RGA (rookgasafvoer) materiaal. Deze voldoen niet aan de RGA-eisen voor HR-ketels. Kanalen vervangen kan een oplossing zijn; dit houdt in dat de schachten opengebroken worden, wat leidt tot zeer hoge kosten. Om deze kosten tegen te gaan wordt gebruik gemaakt van flexibele RGA-slangen (bijvoorbeeld Panflex en Burgerhout) in kleine diameters, die door de bestaande RGA-kanalen geleid kunnen worden.

 

ThermoMaster C-XV

HR ketel ThermoMaster C-XV van AWB is ideaal voor gestapelde bouw door de grote opvoerhoogte van de ventilator (400Pa) en standaard ingebouwde rookgasklep (ThermoMaster C-XV 25 en 30).

  • Geschikt voor overdruk CLV-systemen.
  • De ThermoMaster C-XV 25 en 30 zijn standaard voorzien van een rookgasterugslagklep om te voorkomen dat rookgassen van een ander toestel door het toestel stromen.
  • Speciaal ontwikkeld voor high pressure systemen met rookgasafvoer met verkleinde diameters. De beschikbare opvoerhoogte is 400 Pa; afhankelijk van het toesteltype komt dit overeen met 8 tot 10 verdiepingen.

 

Overdruk CLV

Bij nieuwbouw of renovatie wordt vaak een CLV (Combinatie Luchttoevoer / Verbrandingsgassenafvoer) of ½ CLV systeem toegepast bij gebouwen met drie of meer woonlagen. Een CLV systeem is een collectief systeem voor de luchttoevoer (LTV) en rookgasafvoer (RGA). Rookgassen van HR- of VR-ketels worden in een gemeenschappelijk kanaal naar buiten geblazen en de benodigde lucht wordt via een gemeenschappelijk kanaal aangezogen.

 

Geringe ruimte? Schakel Technisch Project Advies in

Het komt echter voor dat er in de schacht niet altijd voldoende ruimte is om de berekende diameters van de luchttoevoer- en/of rookgasafvoerkanalen te plaatsen. Als oplossing worden de diameters verkleind maar dit heeft tot gevolg dat er overdruk ontstaat in het CLV systeem. Door de overdruk stromen de rookgassen weer terug in het toestel.

Vanwege de complexiteit en specialistische kennis die is vereist bij Overdruk CLV, is het noodzakelijk dat u contact op neemt met de deskundigen van onze afdeling Technisch Project Advies (TPA). Daardoor wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid gegarandeerd. Schriftelijke goedkeuring van AWB is verplicht voor het toepassen van AWB toestellen op een Overdruk CLV Systeem. De afdeling TPA ondersteunt u met:

  • Begeleiding vanaf de ontwerpfase tot aan de periodieke inspectie
  • Camera-inspectie op locatie;
  • Beoordeling alternatieve mogelijkheden
  • Uitgebreide adviesrapportage bij ketelvervanging met RGA/LTV berekeningen voor het nieuwe systeem
  • Goedkeuring op het rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem en de diameters
  • Beoordeling van de proefopstelling met AWB oplossingen op locatie
  • Eerste ingebruikname

 

Concentrisch of parallel

De ongelukken gebeuren meestal met parallelle rookgasafvoer. Hierbij lekt de pijp, omdat deze enkelwandig is. Concentrisch heeft een dubbele pijp en daardoor veiliger. Rapport van de Raad van de Veiligheid adviseert om concentrisch te gebruiken. In het buitenland wordt eigenlijk alleen concentrisch gebruikt, in Nederland is dit maar 5% – 10%. Iedereen gelooft wel dat concentrisch het veiligst is, maar er wordt nog weinig mee gedaan.