Zoek

Subsidies

Subsidie maakt de GeniaAir nog aantrekkelijker!

Ook de komende jaren komen er tientallen miljoenen euro’s aan subsidie beschikbaar voor duurzame producten. Dit maakt de aanschaf van een duurzame installatie nog aantrekkelijker. Zo kan iedereen profiteren van de voordelen van een duurzame installatie tegen een goede prijs.

 

Met een duurzame verwarmingsinstallatie bespaart u kosten door het gasverbruik van uw woning te minimaliseren en de CO2-uitstoot te verlagen. Hiermee bespaart u flink op uw energierekening en draagt u bij aan een beter en gezonder milieu.

 

De bestaande stimuleringsregelingen zijn de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) en Energieprestatievergoeding (EPV). In alle gevallen het allerbelangrijkste: de subsidies moeten, voor de zakelijke aanvrager, vooraf aangevraagd worden.

 

Stapelbare subsidie

AWB komt vaak als beste uit de berekeningen in EPA (Energie Prestatie Advies). De ISDE subsidie voor hybride is bijvoorbeeld stapelbaar met de STEP subsidie en de diverse landelijke en regionale regelingen. De investering van een warmtepomp installatie kan hiermee gelijk of bijna gelijk zijn aan een simpele ketelvervanging.

 

Voor de AWB GeniaAir All electric en Hybrid kan met de ISDE subsidie het subsidiebedrag oplopen tot 1.700 euro. In het geval van zakelijke renovaties (huurwoningen) kunt u ook een aanvraag doen op de STEP subsidie. Het totaalbedrag aan ISDE en STEP subsidie samen kan daarmee oplopen tot wel € 3.200,00 per installatie.

 

Subsidieregelingen zijn onderhevig aan wijzigingen. Kijk altijd voor de actuele eisen op de websites van de betreffende instanties of neem contact met ze op. AWB is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de regelgeving.

 

ISDE - www.rvo.nl/isde

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is er zowel voor particulieren als voor zakelijke gebruikers. Voor beide gelden verschillende voorwaarden en eisen. Zakelijke aanvragers zijn bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers, bedrijven, verenigingen van eigenaren (VVE’s), woningcorporaties, ondernemers in de land- en tuinbouw, maatschappen, stichtingen en verenigingen.

 

Op dit moment kan een zakelijke aanvrager subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten bij de aanschaf van één of meer:

 • Warmtepompen
 • Zonneboilers
 • Biomassa ketels
 • Pelletkachels

De ISDE kan worden aangevraagd wanneer bijvoorbeeld een corporatie van plan is één of meerdere apparaten aan te schaffen, die voldoen aan de (technische) eisen. Bijvoorbeeld de aanschaf van twintig zonneboilers en twee warmtepompen met voor beide onderdelen een aparte subsidieaanvraag. Daarbij gelden dan voorwaarden als:

 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd
 • U bent eigenaar van de investering
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik
 • Enzovoort, zie hiervoor website www.rvo.nl/isde

 

Subsidieregelingen zijn onderhevig aan wijzigingen. Kijk altijd voor de actuele eisen op de websites van de betreffende instanties of neem contact met hun op. AWB is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de regelgeving.

 

STEP - www.rvo.nl/step

De STEP-regeling is per 1 juli 2016 gewijzigd. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de STEP-regeling toegankelijker wordt. De wijzigingen op een rij:

 • Verhoging van subsidiebedragen voor alle categorieën
 • Subsidies voor renovaties die verder gaan dan een Energie-Index van 1,20 ofwel het oude energielabel A
 • Verlaging van de minimale verbetering van drie naar twee Energie-Indexklassen voor bepaalde categorieën (van indexreeks C naar A komt straks ook voor STEP in aanmerking)
 • Verlenging van de looptijd met 1 jaar tot en met 2018

Projecten die voorheen niet voor subsidie in aanmerking kwamen, omdat er niet voldoende labelstappen werden gemaakt, zijn mogelijk per 1 juli 2016 wel subsidiabel. Daarnaast is er extra geld beschikbaar voor projecten met een hoge duurzame ambitie, bijvoorbeeld woningen waar gerenoveerd wordt naar het niveau van nul-op-de-meter of energieneutraal.

 

Wat is de maximale subsidie?

Dat is afhankelijk van het product en de gevolgen daarvan voor de indexatie, maar kan voor STEP oplopen tot 9.500 euro. Bij ISDE hangt het samen met het product, want het gaat om de investering, en die subsidie kan oplopen tot meer dan 5.000 euro.

 

Geldt de subsidie alleen voor renovatie of ook voor nieuwbouwprojecten?

Ja dat kan, maar alleen als je kunt aantonen dat je extra investeert. Voor nieuwbouw geldt een indexatie van 0,4 en die dien je met gangbare duurzaamheidsmaatregelen te halen. Doe je extra investeringen om extra stappen te zetten om onder die 0,4 uit te komen die je met normale maatregelen kunt halen, dan wordt dat via subsidie beloond.

 

Subsidieregelingen zijn onderhevig aan wijzigingen. Kijk altijd voor de actuele eisen op de websites van de betreffende instanties of neem contact met hun op. AWB is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de regelgeving.