Zoek

Wij plaatsen op al onze websites cookies (en daarmee vergelijkbare technieken), om de websites goed te laten functioneren, uw voorkeuren te onthouden en analytische cookies waarmee wij het gebruik van websites kunnen meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Meer informatie over cookies kunt u terugvinden in ons Privacy Reglement.

Cookies toestaan Cookies weigeren

Garantie

Garantiebepalingen van AWB

Garantiebepalingen van AWB - Eenvoudige Installatie

Tegenover de installateur hebben wij ons verplicht tot verlening van garantie met inachtneming van de hieronder vermelde voorwaarden.

 

1. De garantie: heeft alleen betrekking op de tijdens de garantieperiode aan het licht getreden gebreken voor zover deze gebreken berusten op materiaal- en/of fabrieksfouten.

 

2. Garantieperiodes per product:

2.1 CV-ketels

 • 12 maanden garantie op arbeidsuren en voorrijkosten en 24 maanden garantie op onderdelen
 • 10 jaar garantie op de RVS-warmtewisselaar van de AWB CV-ketel
 • 10 jaar garantie op de aluminium warmtewisselaar van de AWB CV-ketel (alleen op CV-waterzijdige lekkage, verstopping is uitgesloten)

2.2 Lucht-/waterwarmtepompen

(waaronder lucht-/waterwarmtepomp & hydraulische module)

 • 24 maanden garantie op arbeidsuren en voorrijkosten en 24 maanden garantie op onderdelen

2.3 Zonneboilersystemen

 • 12 maanden garantie op arbeidsuren en voorrijkosten en 24 maanden garantie op onderdelen
 • 2 jaar garantie op de zonneboiler bij inwendige lekkage
 • 5 jaar garantie op de zonnecollector

2.4 Boilers

 • 5 jaar garantie bij inwendige lekkage

 

3. De garantieperiode gaat in na installatie van het AWB-product.

 

4. Van garantie zijn uitgesloten: thermokoppels, ontsteekelektroden, glaszekeringen en/of gebreken als gevolg vaachterstallig onderhoud of nalatigheid, blikseminslag, vervuiling t.g.v. stof en vetten aangevoerd door de verbrandingslucht

 • aantasting en/of vervuiling vanuit de installatie zowel CV- als tapwaterzijdig
 • PH-waarden van het CV-water kleiner dan 3.5 of groter dan 8.5
 • toevoegingen aan het CV-water zonder schrif telijke toestemming van AWB
 • oneigenlijk gebruik
 • slijtage

 

5. De vervangen onderdelen worden eigendom van AWB.

 

6. Het AWB-product dient geïnstalleerd te zijn door een erkend installateur met inachtneming van het installatievoorschrift en de geldende wettelijke voorschriften.

 

7. Het recht op garantie vervalt indien niet kan worden aangetoond dat de CV-ketel na ingebruikname ten minste een keer per twee jaar door een erkend installateur aan een onderhoudsbeurt is onderworpen.

De aansprakelijkheid van de fabrikant voor gebreken is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de hiervoor omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, behoudens deze ter zake van het nakomen van garantieverplichting, is uitgesloten.

N.B.

Indien het installatiebedrijf voor het verstrijken van de garantieperiode beëindigd is, kan de gebruiker een beroep doen op onze garantieverplichtingen bij een ander erkend installateur.