Zoek

Q&A Renovatieproject? Hybride installatie!

Vragen tijdens het webinar: Renovatieproject? Hybride installatie!

 

Besparing hybride systemen

 

Hoeveel energie kan er bespaard worden indien een woning verwarmd wordt met een hybride systeem ten opzichte van een woning die met een condenserende gasketel wordt verwarmd?

Besparingen met een hybride systeem kunnen oplopen tot wel 25 procent ten opzichte van een conventionele ketel, afhankelijk van de warmtebehoefte en daarmee de isolatie.

 

Indien de verwarming van tapwater niet in rekening wordt gebracht, wat is procentueel gezien de verhouding tussen het elektrisch energieverbruik energieverbruik en het aardgasenergieverbruik ( in ons klimaat) voor de verwarming van de woning bij een hybride installatie?

De hier boven genoemde 25 procent besparing is al op ruimteverwarming berekend omdat de het gebruik van warmtapwater per woning zeer kan verschillen.

 

Het energieverbruik in een woning is bijvoorbeeld 18000 kWh aan gas om de woning te verwarmen. 25 procent hiervan kan bespaard worden door het gebruik van een hybride systeem. Dan blijft er nog 13500 kWh over. Hoe zal dit ongeveer opgesplitst worden in elektrisch gedeelte en gas gedeelte (in ons klimaat)

De verhouding tussen stroom en gas is lastig aan te geven. Dat is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. In Nederland zijn er gemiddeld 220 stookdagen. Daarvan zijn er 20 waarbij de temperatuur onder 0 gaat. Tijdens die 20 dagen zal er (soms) gebruik gemaakt moeten worden van gas.

 

Werking en installatie hybride systemen

 

Als je in een woning zowel regulier radiatoren hebt als op andere plaatsen vloerverwarming. Hoe gaat dat dan in zijn werk als je een hybride systeem aanlegt?

Een mogelijkheid is om met een twee temperaturen-kit zowel de vloerverwarming als de radiatoren te voeden. Dan voer je lage temperatuur naar de vloerverwarming en hoge temperatuur naar de radiatoren.

 

Als het afgiftesysteem bestaat uit oude radiatoren, en deze zijn niet overgedimensioneerd, draait de installatie dan meer uren om de temperatuur te waarborgen?

Inderdaad. Of de ketel springt vaker bij. Een goede warmteverliesberekening en een deskundig advies over de warmteafgiftesystemen blijft belangrijk.

 

Is er nog een redelijke besparing haalbaar bij een huis met energielabel A, verwarmd met cv-ketel?

Juist energielabel A-woningen zijn voorzien van goede isolatie en daarom uitermate geschikt voor verwarming met warmtepompen. Bijvoorbeeld in hybride uitvoering.

 

Hoe zit het met het geluidsniveau van lucht-water warmtepompen? Zijn ze stil genoeg om in te passen in een jaren '20 woning?

Lucht-water warmtepompen maken geluid. Daar moet dus rekening mee gehouden worden. Vooraf moet daarom de juiste positie van de warmtepomp gekozen worden. Dan is het ook voor een jaren 20 woning mogelijk.

 

Zijn lucht-water warmtepompen makkelijk toepasbaar in een jaren '20 woning (met zwakke geluidsisolatie en in een rustige wijk)?

Wat betreft het geluid zal het dus wel meevallen. Maar bij originele, meestal minimaal geïsoleerde, jaren ‘20 woningen is de eerste stap goede isolatie aanbrengen. Dat is de eerste stap uit de trias energetica.

 

Als je voor de keuze staat: nu voor een hybride systeem gaan, een warmtepomp combineren zonder cv ketel, wat is dan de verstandige keuze?

Voor optimaal resultaat is het het beste om te wachten tot de cv ketel ook aan vervanging toe is. Belangrijk bij dit vraagstuk is om te weten wat de energiebehoefte is. All-electric is vooral geschikt als de woning zeer goed geïsoleerd is. Is er een relatief groot warmteverlies, dan is een hybride oplossing de beste keuze.

 

Stel er is een beperkte energiebehoefte. Stoppen de meeste all-electric systemen dan niet rond de 0 graden Celcius en wordt bijverwarmen dan noodzakelijk?

Bij een hybride systeem is het inderdaad zo dat de cv ketel het overneemt bij temperaturen onder de 0 graden. Bij een all-electric systeem zal de warmtepomp zolang mogelijk blijven draaien (tot -15 bij een Vaillant warmtepomp) met ondersteuning van een elektrisch bijstookelement.

 

Wat is een elektrisch bijstookelement?

Een elektrisch bijstookelement is een elektrische verwarmer die de warmtepomp ondersteunt als de buitentemperatuur te laag wordt of als de warmtebehoefte van de woning te groot is.

 

Heeft het ook voordelen als de lucht-water warmtepomp gekoppeld is aan een warmtenet (stadsverwarming).

Een hybride warmtepomp systeem is goed te combineren met de warmte uit een warmtenet (stadsverwarming). De besparing van het systeem hangt af van de tarieven die u betaald voor het warmtenet.

 

Er bestaan ook hybride systemen op basis van de afgevoerde ventilatielucht in plaats van de buitenlucht. Hoe staan jullie hier tegenover?

Ventilatielucht kan voor een deel worden gebruikt bij een hybride systeem, echter de grootste hoeveelheid energie moet uit de buitenlucht komen.

 

Koelen

 

Kun je ook koelen met een lucht warmtepomp?

Met een lucht warmtepomp is het inderdaad mogelijk om te koelen als het afgiftesysteem hiervoor geschikt is. Dat is ‘actieve koeling’, dat wil zeggen dat de compressor hiervoor in bedrijf moet komen. De maximale temperatuur dat u hiermee kunt terugkoelen is circa 4 graden lager dan de omgevingstemperatuur.

 

Dan koel je dus niet gelijk met de buitenlucht? Met een bodem warmtepomp heb je hetzelfde stroomverbruik als in de winter, toch?

Inderdaad. De luchtwarmtepomp koelt inderdaad niet met buitenlucht maar voert de warmte in de woning af naar de buitenlucht. Met een bodemgebonden pomp haal je de koude energie uit de bodem. Bij een lucht-water wamtepomp moet je de energie voor de kou maken met de compressor. Met een bodem warmtepomp heet dit daarom ‘passieve koeling’ en met een lucht warmtepomp dus ‘actieve koeling’. Deze vorm van koelen kost inderdaad meer energie dan de passieve manier.

 

Onderhoud

 

Hoe zit het met de onderhoud(skosten) van hybridetoestellen? Zit er een groot verschil in kosten ten opzichte van alleen een cv ketel?

Op voorhand: waar onderhoud nodig is zullen kosten moeten worden gemaakt. Uit onze ervaring blijken de extra onderhoudskosten bij een hybride systeem minimaal.

 

Wat gebeurt er na 25 jaar? Moet dan een en ander dan vervangen worden en wat moet er dan vervangen worden?

Een warmtepomp gaat minimaal 15 jaar mee, ongeveer te vergelijke met een HR-ketel. Een bronsysteem gaat zeker meer dan 50 jaar mee.

 

Energieprestaties, subsidies, meetpunten

 

Wat zijn EPI-punten?

Zoals bij nieuwbouw (nu nog) wordt uitgegaan van EPC-berekeningen (Energie Prestatie Coëfficiënt), die bepalen hoe energiezuinig de woning is, gegeven de bouwwijze, de isolatiewaarden en het verbruik van de installaties, en zoal particuliere huizenbezitters te maken hebben met energielabels, zo speelt in de corporatiesector de Energie Prestatie Index, EPI, een belangrijke rol bij het verduurzamen van woningen. Het is een lijst met energiebesparende aspecten van een woning. De woning scoort punten op de index en wordt zo ingedeeld als meer of minder duurzaam.

 

Zijn de ISDE subsidies op warmtepompen voor 2017 nog beschikbaar?

Jazeker. De overheid stelt ruim geld ter beschikking en de ‘pot’ is dan ook nog niet uitgeput.

 

Wordt er in het experiment ook gemonitord of de warmtepomp daadwerkelijk overschakelt op gas bij ca -5 graden? Dit naar aanleiding van een project waarbij de hybrideWP dat dus niet doet.

Ja, want er zijn meters op de waterafgifte van zowel de HR-ketel als op die van de warmtepomp gezet. Overigens is het maar de vraag of de ketel wel moet bijspringen bij -5 graden Celsius. Als de COP van de warmtepomp nog efficiënt genoeg is, en het gasverbruik is nog niet gunstiger dan het elektriciteitsverbruik, dan hoeft de ketel niet in alle gevallen bij te springen.

 

Bekijk het volledige webinar hier gratis terug.