Zoek

Keteldata goud waard

Leren van ontwikkelingen

Juni 2016 - De Rotterdamse woningcorporatie Havensteder sloeg ruim twee jaar geleden een nieuwe weg in om het onderhoud aan cv-ketels in haar woningvoorraad te verbeteren. Weg uit de sfeer van aanbesteden op de laagste prijs, maar op zoek naar een nauwe samenwerking met fabrikant en servicebedrijf. Met als doel: meer zekerheid krijgen over de kwaliteit, veiligheid en kosten van het ketelbestand, gedurende de hele levensduur. Het verzamelen en leren van storingsdata speelt daarbij een belangrijke rol.

 

De totstandkoming, voortgang en verbeterpunten van dit onderhoudsproject werd besproken tijdens het webinar ‘Efficiënt ketelonderhoud in projecten’. Een online seminar waarin het thema projectmatig ketelonderhoud werd belicht vanuit de driehoek woningcorporatie, servicebedrijf en ketelfabrikant.

 

‘Iedereen aan tafel’

René Bouman, werkzaam als inkoper bij Havensteder legt in dit webinar uit waarom hij ketensamenwerking prefereert boven aanbesteden op de laagste prijs. “In het verleden heb ik vaak meegemaakt dat er een strijd was tussen servicebedrijf en fabrikant bij cv-ketelonderhoud. Bij onverwachte storingen, en dus kosten, werd altijd naar elkaar gewezen. Als corporatie zaten we altijd tussen die discussie in en kregen we daar uiteindelijk de rekening voor. Ik wil juist iedereen aan tafel hebben en alles open en eerlijk met elkaar delen. Om van elkaar te leren en uiteindelijk die levensduur van de cv-ketel waar te maken met zo min mogelijk onderhoudsintervallen.”

 

Leren van storingsdata

De samenwerking die Havensteder aanging met AWB, Energiewacht en Mampaey zit nog in de beginfase. Bouman: “De eerste drie jaar staat vooral in teken van leren en het inzichtelijk maken van het storingsgedrag. Dat doen we vooral door veel data over de toestellen te verzamelen. De installateurs en leverancier zijn continu bezig om processen te monitoren en te kijken waar pijnpunten zitten. Waarom treden bepaalde klachten bij ketels in het ene complex op die we elders niet zien? Op basis van al die informatie geloven we dat we onderhoud uiteindelijk efficiënter kunnen uitvoeren”, aldus Bouman.

 

Meer weten over deze samenwerking en andere voorbeelden om projectmatig ketelonderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Het webinar is hier gratis terug te kijken.