Zoek

De expertise van Technisch Project Advies

Een overzicht van onze expertise

Voor Technisch Project Advies is het bij elk project de uitdaging om te kijken welke installatie de juiste is, om een systeemconcept neer te zetten dat energie bespaart. De afdeling TPA kan daarbij op verschillende terreinen een rol spelen:

Hybride systemen

Technisch Project Advies staat u terzijde in het hele traject: vanaf de beginfase van het project tot aan de controle van de geïnstalleerde GeniaAir. Een deskundig advies komt tot stand door het maken van de juiste afwegingen. Daarom is een nauwe samenwerking met de opdrachtgever cruciaal. Voor de GeniaAir richt TPA zich onder andere op de optimale afstemming van de totale installatie. Het is namelijk zeer belangrijk dat het afgiftesysteem overeenkomt met de installatie.

EPC-verlaging

Technisch Project Advies bekijkt bij elk project welke totaaloplossing binnen de mogelijkheden ligt van het bouwkundig ontwerp. Hierbij wordt gelet op de positie van de installatie in de ruimten van het gebouw, maar er wordt ook gelet op de lengte van leidingen. AWB adviseert de architect hierin zodat energie bespaard wordt. Het energielabel verbetert en de CO2-uitstoot vermindert. Erg gunstig dus!

Camera-inspectie van rookgasafvoerkanalen

Bij ketelvervanging is het zeer raadzaam om te controleren of de bestaande rookgaskanalen geschikt zijn voor de toepassing die u voor ogen heeft. In de praktijk blijkt dat veel kanalen vervuild of zelfs lek zijn. Een goed doordachte oplossing van Technisch Project Advies voorkomt problemen achteraf. Ook bij nieuwbouw is het zinvol om rookgassystemen af te stemmen met de fabrikant. Bij een slimme oplossing hebben alle partijen baat. Het leidt tot optimalisatie bij installatie, onderhoud en beheer. TPA ondersteunt bij de inspectie en de beoordeling van de bestaande Rookgasafvoer-kanalen.

Laagtemperatuur-systemen

Laagtemperatuur-verwarmingssystemen gaan in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen. Reden voor AWB om zich goed in deze materie te verdiepen. De experts van de afdeling Technisch Project Advies kunnen u uitgebreid informeren over de nieuwste technieken.