Zoek

Maximale geluidsproductie buitenunits warmtepompen

Met ingang van april 2021 gelden er regels voor de maximale geluidsproductie van buitenunits van warmtepompen. Deze gelden voor:

  • Nieuwe bouwaanvragen vanaf 1/4/2021
  • Ook voor bestaande bouw waar geen bouwaanvraag nodig is voor nieuw te plaatsen buitenunits vanaf 1/4/2021

Wat zijn de eisen?

De maximale geluidsdruk bij een verblijfruimte van de buren bedraagt 40 dB(A). Daarbij geldt dat een tuin ook een verblijfsruimte is. Is er geen verblijfsruimte op de erfgrens, dan geldt de eis bij de dichtstbijzijnde verblijfsruimte, bijvoorbeeld een te openen raam.

Verder wordt er gekeken naar tonaliteit van het geluid afkomstig van de buitenunit van warmtepompen. Is er een toonhoogte die uitspringt boven andere toonhoogtes, dan is er sprake van tonaliteit. Het geluid wordt dan meer intens ervaren. De tonaliteitstoeslag kan variëren van 0 – 6 dB(A).

Als je de warmtepomp tussen 19.00 en 7.00 uur in fluisterstand zet, dan mag je de maximale geluidsproductie in fluisterstand meenemen in de berekening.

Overdag is een extra geluidsproductie van 5 dB(A) toegestaan.

Berekening

Wij adviseren om voor elke nieuw te plaatsen buitenunit van een warmtepomp een berekening te maken van de maximale geluidsproductie. Daarvoor heeft de overheid een rekentool ontwikkeld. Rekentool en uitgebreide handleiding beschikbaar op site RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/12/rekentool-geluid-van-buiten-opgestelde-installaties-voor-warmte--en-koudeopwekking

Voor de AWB GeniaAir warmtepompen kunnen de volgende waarden worden gebruikt in de berekening:

AWB AWHPMaximaal geluids-vermogen normaal bedrijfMaximaal geluidsvermogen fluisterbedrijfTonaliteit normaal bedrijfTonaliteit fluisterbedrijf
GeniaAirdB(A)dB(A)dB(A)dB(A)
HA 5-6 O 230V564600
HA 7-6 O 230V574600
GeniaAir 5/2585533

Om een indruk te krijgen van de minimale afstand tot een verblijfsruimte van de buren kunt u die vinden in de volgende tabel. Daarbij zijn wij ervan uitgegaan dat de warmtepomp meer dan drie meter van een gevel is verwijderd en het geluid zich uitbreidt over een halve bol. Bij plaatsing dichter tegen de gevel of in een hoek zullen de minimale afstanden groter zijn. Er is rekening gehouden met een veiligheidsmarge van 3 dB(A), zoals aanbevolen in de rekentool. De vetgedrukte waarden zijn bepalend.

AWB AWHPMaximaal geluids- vermogen normaal bedrijfTonaliteit normaal bedrijfMinimale afstand tot verblijfsruimte normaal bedrijf met 3dB(A) margeMaximaal geluids-vermogen fluisterbedrijf Tonaliteit fluister-bedrijfMinimale afstand tot verblijfsruimte Normaal bedrijf met 3dB(A) marge
GeniaAirdB(A)dB(A)meterdB(A)dB(A)meter
HA 5-6 O 230V5601,74601,0
HA 7-6 O 230V5701,94601,0
GeniaAir 5/25833,05533,8
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren om voor elke nieuw te plaatsen buitenunit van een warmtepomp een berekening te maken m.b.v. de eerder genoemde rekentool.