Zoek

Nieuwbouw Bilgaard Leeuwarden met de GeniaHybrid

Woningcorporatie Elkien - Leeuwarden

Binnen woningcorporatie Elkien bestond in 2010 al tijden de behoefte om nieuwe technieken op het gebied van duurzaamheid te monitoren. Deze behoeft kwam voort uit het streven van Elkien om het energiegebruik van de woningvoorraad te reduceren, maar daarvoor alleen gebruik te maken van bewezen technieken.

 

Vanuit dit oogpunt werd besloten de installaties van een aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten te monitoren op energieverbruik en bewonerstevredenheid. Nieuwbouwproject Bilgaard is een van de projecten waarvan de verbruik cijfers worden gemeten. De woningen, die worden verwarmd met de AWB GeniaHybrid, presteren in termen van verbruik cijfers al twee jaar op rij zeer gunstig ten opzichte van het Nederlands gemiddelde.

 

Achtergrond

Nieuwbouwproject Bilgaard bestaat uit 88 woningen die boven winkels zijn gerealiseerd, waarvan 33 woningen in bezit zijn van woningcorporatie Elkien. Het winkelcentrum Bilgaard waas jaren eerder afgebrand en werd in 2010 opnieuw opgebouwd. Een mooie gelegenheid voor Elkien om hier een duurzaam initiatief te starten. “ Daarnaast sprak ook de gemeente Leeuwarden de wens uit dat boven het nieuw te bouwen winkelcentrum duurzame woningen zouden worden gerealiseerd”, vertelt Hans Hoogervorst, Adviseur Vastgoed & Duurzaamheid bij Elkien.

 

Rijdende trein

De Realisatie van de nieuwbouwwoningen boven het winkelcentrum was geen traject zonder moeilijkheden, vervolgt Hans Hoogervorst. “Vanwege de afwikkeling van de brand met de verzekeraar dienden de winkels hun deuren weer te openen binnen een erg kort tijdsbestek. Voordat de woningen waren ontworpen waren de betonstructuren en leidingruimtes van de beneden gelegen winkels al getekend.” Om toch ruimte voor de installatietechniek over te houden, werden algemene modules ontworpen waar de installatietechniek en elektra van de woningen later in konden worden verwerkt. “ Toch werd het aantal mogelijkheden voor verwarmingssystemen wel beperkt in deze situatie. Vooral gezien het feit dat de winkeleigenaar niet akkoord ging met een voorstel voor een samenwerking waarin gebruik werd gemaakt van warmte- en koude- bronnen in de grond.”

 

Maatwerk oplossing

De oplossing voor de beperkte installatieruimte kwam vanuit AWB, die met het GeniaHybrid systeem een duurzame, compacte en eenvoudig installeerbare oplossing bieden. Het AWB GeniaHybrid systeem is een uniek zelfregulerend hybride systeem dat bestaat uit een lucht -/water warmtepomp en een HR-ketel (voor verwarming en tapwater). Het systeem word aangestuurd door een regeling (Dynamische Systeem Intelligentie) die continu berekent wat het meest energie- en kostenefficiënt is. “Het hybride systeem past gemakkelijk in de bestaande situatie en bovendien werden er met de installatie van deze systemen flinke duurzaamheidsstappen gezet”, vertelt Hoogervorst. “De gemakkelijke inpasbaarheid van dit systeem maakt het ook geschikt voor renovatietrajecten, waar installateurs ook met een beperkte installatieruimte te maken hebben.”

 

Meetbare tevredenheid

In een onderzoek van Noorder Hogeschool Leeuwarden worden de prestaties van het nieuwbouwproject Bilgaard sinds 2011 gemeten. De meting betreft enerzijds de energieprestaties en anderzijds de tevredenheid van bewoners. “Deze tevredenheid valt uiteen in gemak, comfort en functionaliteit”, legt Hoogervorst uit. “En al jaren zijn bewoners erg tevreden over hun verwarmingssysteem. De intelligentie van het GeniaHybrid systeem is dat het de waterpomp en ketel automatisch aanstuurt, dat zorgt voor een uitermate eenvoudige bediening. Daarnaast is het gevoel van comfort hoog en de installatie zet blijkbaar aan tot denken bij bewoners: uit het onderzoek blijkt dat de vraag naar voorlichting over energiebesparing is toegenomen.”

Functionaliteit is niet zo zeer meegenomen in het onderzoek, maar Hoogervorst durft te stellen dat bewoners ook op dat vlak tevreden zijn. “ Het feit dat we sinds het in gebruik nemen van de systemen nog geen enkele melding of klacht hebben ontvangen, zegt genoeg”

 

Vermindering gas- en elektriciteitsverbruik

De voordelen van de gecombineerde verwarmingstechnieken van het AWB GeniaHybrid systeem worden zichtbaar in de gemiddelde verbruikscijfers per jaar van de Bilgaard woningen. Met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 2.827kWh per jaar zitten de woningen onder het Nederlandse gemiddelde van 3.500kWh. De besparing bij het verbruik van gas is nog vele malen groter: jaarlijks gemiddeld 437mᶟ ten opzichte van het Nederlands gemiddelde van 2.200mᶟ per jaar. Hoewel maar 9 van de 32 huishoudens van Bilgaard hun verbruiksgegevens beschikbaar wilden stellen, is Elkien tevreden, vertelt Hoogervorst. “De verbruikscijfers zijn veel lager dan het Nederlands gemiddelde, zelfs bij de hoogst gemeten resultaten. Een lager verbruik leidt automatisch tot lagere woonlasten voor de bewoner. De hybride systemen ondersteunen ons dan ook bij het vervullen van onze missie: betaalbaar wonen binnen handbereik van iedereen brengen.”

 

Goed onderbouwde investering

Het meten van de verbruikscijfers is een nuttig instrument gebleken voor Elkien voor het beredeneren en onderbouwen van toekomstige investeringen in duurzaamheidsmaatregelen voor de woningvoorraad. “In deze steeds krapper wordende investering structuur is het bij ons belangrijk dat innovatieve en duurzame systemen daadwerkelijk meetbare meerwaarde hebben. Het is leuk om een voorloper te zijn, maar uiteindelijk tellen de resultaten het zwaarst!”

 

Lage total cost of ownership

Het feit dat er sinds het installeren van de GeniaHybrid systemen geen klachten van bewoners zijn gekomen over storingen, heft niet alleen een positieve invloed op de bewonerstevredenheid, maar ook op de beheersbaarheid van kosten voor onderhoud en beheer.

AWB blijft de verbruiksgegevens samen met Elkien monitoren. Deze gegevens vormen een belangrijke bron van informatie. Onder meer voor tussentijdse kwaliteitsevaluaties, en het(bij)stellen van doelen op het gebied van energieverbruik.