Zoek

Passief huis Doetinchem met GeniaHybrid

Volledige renovatie van 4 woningen uit de jaren 60

In augustus 2012 startten Sité Woondiensten en leden van het Consortium E+ (Architektengroep Gelderland, Bouwbedrijf EBU, Bouwvisie Advies, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, HtW Installatietechniek, Syntens en Wassink Installatie) aan de renovatie van vier woningen aan de Multatulistraat in Doetinchem. De renovatie werd ingezet als een pilotproject om ervaring op te doen met Passief Bouwen en energie- en materiaalzuinig renoveren voor toekomstige renovatietrajecten.

 

De vier woningen zijn grondig gerenoveerd en voorzien van het passiefhuiscertificaat. Om te besparen op energiekosten en het binnenklimaat te verbeteren is bij de renovatie gebruikgemaakt van een intelligent AWB Hybride systeem, dat bestaat uit een lucht-/waterwarmtepomp en een HR-ketel. Gecombineerd met onder meer een hoogwaardige thermische schil en innovatieve ventilatie, worden met het AWB GeniaHybrid systeem aanzienlijk veel energiebesparingen gerealiseerd.

 

Voor de renovatie

Achtergrond

Het blok van vier woningen dat als onderdeel van het pilotproject Passiefhuisrenovatie is gerenoveerd, stamt uit 1969 en kenmerkte zich door een slecht binnenklimaat, minimaal comfort en hoge energiekosten. “We kiezen bewust voor renovatie van deze woningen, omdat wij veel van dit type woningen hebben. Met dit proefproject wilden we kennis en ervaring opdoen met Passief Bouwen voor toekomstige renovatieprojecten”, vertelt projectleider Willeke Marneth van Sité. In een prestatiegerichte aanbesteding ging Sité een samenwerking aan met Consortium E+, dat de voorbereidingen, uitvoering en certificering van renovatie voor zijn rekening nam.

 

Bouwfysisch en Installatie Adviesbureau Bouwvisie berekende in de aanloopfase vijf energieconcepten voor de renovatie waar besparing, investeringen, waardevermeerdering en onderhoud beschreven en berekend zijn. Omdat vermindering van het energieverbruik en CO2-uitstoot tot de hoofddoelstellingen van het renovatieproject behoorden, werd uiteindelijk gekozen voor renovatie op Passiefhuisniveau, waarbij volgens de berekening van BouwVisie een CO2-reductie van 73% en een A++-label worden gerealiseerd. De renovatie op Passiefhuisniveau van de vier woningen bestaat uit een aantal fasen/aspecten. Voor de vernieuwing van de schil is gekozen voor dampopen en volledig geïsoleerde gevelelementen, met een Rc-waarde van 8,4 m2K/W. De buitenkozijnen zijn gemaakt van Accoya hout met tripple beglazing (u-waarde 0,6). De voor- en achtergevel zijn compleet geprefabriceerd, dus voorzien van beglazing, schilderwerk en steenstrips. De kopgevels werden op locatie aangebracht, evenals de aanhelingen ter plaatse van de koppelingen

tussen de elementen. Als laatste werd het sierpleister en de zonwering aangebracht. De kruipruimte wordt volledig (hoogte ca. 45 cm) gevuld met bodemisolatiemateriaal. Het dak is voorzien van nieuwe isolatie en dakbedekking waardoor een Rc-waarde van 7,50 m2W/K wordt verkregen. De achterzijde van de woningen is compleet uitgevoerd met zonwering.

 

De oplossing: Een hybride warmtepomp systeem

De installatietechnische kant van het energieconcept is door BouwVisie ingevuld met een AWB GeniaAir Hybrid systeem, een uniek zelfregelend hybride systeem dat bestaat uit een lucht/ waterwarmtepomp en een HR-ketel (voor verwarming en tapwater). Het systeem wordt aangestuurd door een regeling die continu berekent wat het meest energie- en kostenefficiënt is. Dit systeem is aanpasbaar voor de toekomst omdat de energiekosten daadwerkelijk kunnen worden ingevuld en gewijzigd worden wanneer de energieprijzen veranderen.

 

Dit systeem past perfect in de filosofie van Passief Bouwen, vertelt Frank Postma van BouwVisie. “Het sluit dan ook naadloos aan bij de eisen die in dit renovatietraject werden gesteld. Om de energiebehoefte zo veel mogelijk te minimaliseren, maakten we gebruik van een dynamische transmissieverliesberekening. Hierbij voeren we een klimaattabel in en wordt het benodigde vermogen omlaag gebracht zodat de berekende energiebehoefte de werkelijke behoefte zo dicht mogelijk benadert. Deze berekening komt uit op een totaal verwarmingsvermogen van 2,78 kW per woning.” Het AWB GeniaHybrid systeem sluit met het lage vermogen perfect aan op de warmtevraag, vervolgt Postma. “Een systeem met een laag vermogen, maar de vraag wordt wel voor 100% gedekt. Daarnaast is het rendement van deze hybride oplossing ongeëvenaard.

 

Flexibel

Het AWB GeniaHybrid systeem combineert de technieken van een traditionele CV-ketel en lagetemperatuurverwarming met een warmtepomp voor een optimale oplossing. De voordelen van beide technieken worden optimaal gecombineerd. Lagetemperatuur verwarming met de warmtepomp en omdat het rendement van tapwater bij een ketel beter is, wordt dit bereidmet de ketel. Hierdoor is de bewoner vrij in de keuze voor de hoeveelheid warm water. Door de combinatie is de investering van een hybride systeem vele malen lager dan een traditioneel warmtepomp systeem.

Er zijn meerdere keuzes overwogen als zonneboilers en pv, gezien de ballast en de opstellingsruimte van boiler en verdere installatie is er mede gekozen voor het compacte hybride systeem.

Na de renovatie