Zoek

Samenwerkingsovereenkomst met KetelBeheersPlan afgesloten

v.l.n.r.: Edwin Ernste (Commercieel manager Energiewacht Groep), Wessel de Haan (Account Manager AWB) en Robert-Jan Oude-Breuil (Vestigingsleider Energiewacht Groep Zwolle)

Energiewacht Groep Zwolle en AWB zijn een samenwerkingsovereenkomst (KetelBeheersPlan) met elkaar aangegaan voor de duur van 5 jaar met de intentie voor nog eens 5 jaar. Het KetelBeheersPlan is afgesloten voor alle AWB ThermoMaster C-XV 25 toestellen welke geïnstalleerd en onderhouden gaan worden bij Woningcorporatie ‘Openbaar Belang’ uit Zwolle.

 

Met een KetelBeheersPlan wordt er een gezamenlijk preventieve onderhoudsaanpak afgesproken, het onderhoud gemonitord en kostenmaximalisatie in beeld gebracht. Met deze intensieve samenwerking ontstaat er voor alle partijen grip op beheerskosten.

 

Meer financiële zekerheid

Woningcorporatie Openbaar belang krijgt een vaste maximale onderhoudsgarantie, die vaststaat over de gehele levensduur van de ketels. Dit geeft financiële rust en stabiliteit.

 

Meer transparantie

De kwaliteit van het gepleegde onderhoud en de analyse van de storingen wordt gezamenlijk geëvalueerd. Dit zorgt voor een transparante samenwerking.

 

Verhoogde huurtevredenheid

Door een lagere bezoekfrequentie ontstaat minder bezoekoverlast en stijgt de tevredenheid van de huurder.

 

Heeft u vragen over het AWB KetelBeheersPlan? Neem contact op met uw Account Manager.