Zoek

Stapsgewijze samenwerking

Een stapsgewijze samenwerking - AWB

Een stapsgewijze samenwerking

In 4 heldere stappen werkt Technisch Project Advies aan de meest ideale oplossing binnen uw project.

 1. Opdrachtformulering
  Technisch Project Advies helpt u al in de beginfase van een nieuw project door samen in gesprek te gaan met het bouwteam. Uw wensen en eisen worden geïnventariseerd en Technisch Project Advies ontwerpt een gedegen plan.
 2. Ontwerpen totaalplan
  Nadat de opdracht is geformuleerd, schrijven we het advies uit in het totaalplan. Het plan bevat (indien van toepassing) de volgende onderdelen:
  • Actuele situatie
  • Indicatie van de kosten
  • Wensen- en eisenpakket
  • EPC-advies installatie/toestelkeuze
  • Oplossing met principeschema's
  • Comforteisen
  • Stappenplan
  • Subsidie mogelijkheden
 3. Advies verwerken in bestek
  Het uitgebrachte advies kan vervolgens meegenomen worden in de technische tekeningen. Het is goed deze tekeningen gezamenlijk te controleren. Uiteindelijk kunnen de adviezen verwerkt worden in het definitieve bestek. U bent dan zeker van de meest optimale oplossing.
 4. Controle op installatie en inbedrijfstellen
  Als alle plannen rond zijn, is het tijd om te starten met de bouw. Technisch Project Advies voert graag controles uit tijdens de bouw om kwaliteit te garanderen. Is de bouw en installatie voltooid, dan helpt AWB u met het inbedrijfstellen van de installatie. Optimaal functioneren is daardoor gewaarborgd.