Zoek

KetelBeheersplan met Breman Service t.b.v. Woningcorporatie Wold & Waard

Breman en AWB willen gezamenlijk optrekken en hebben hiervoor een samenwerkingsverband ondertekend. De overeenkomst zal o.a. zorg dragen dat de kosten over de gehele levensduur van de toestellen laag worden gehouden en de kwaliteit op een hoog niveau staat en blijft staan.

Ketelbeheersplan

AWB weet wat er speelt in de branche, aangezien wij als producent van verwarmingsproducten in gesprekken met woningcorporaties, installateurs en servicebedrijven veelvuldig met deze onderwerpen worden geconfronteerd. Wij zijn ervan overtuigd dat de sleutel tot succes ligt in intensieve samenwerking tussen de marktpartijen. De dienst die we hiervoor hebben ontwikkeld is het KetelBeheersPlan, kortweg KBP genoemd.

Over Woningcorporatie Wold & Waard uit Leek

Wold & Waard huisvest mensen met lagere inkomens en mensen met een bijzondere woonvraag, zoals mensen met een beperking of zorgvraag. In het Westerkwartier beschikt Wold & Waard over een sociale woningvoorraad die past bij de vraag. Voor ieder dorp hebben zij een actuele vastgoedvisie die richting geeft aan de beslissingen. De woningen van Wold & Waard hebben voldoende kwaliteit: de woningen hebben geen gebreken, zijn netjes en veilig. Wold & Waard neemt de verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid en duurzaamheid van de woningen. De woonlasten van de huurders zijn dan ook niet hoger dan nodig.