Zoek

Samenwerkingsovereenkomst met Van der Sluis

KetelBeheersPlan Uwoon Harderwijk

Van der Sluis Technische bedrijven is een servicecontract voor 20 jaar aangegaan met Uwoon uit Harderwijk.

Van der Sluis Technische Bedrijven en AWB willen gezamenlijk optrekken, en zijn hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met elkaar aangegaan.

De overeenkomst zal zorg dragen dat de kosten over de gehele levensduur van de toestellen laag worden gehouden, en de kwaliteit op een hoog niveau zal blijven staan.

Over Van der Sluis

Van der Sluis Technische Bedrijven omvat werkmaatschappijen op verschillende terreinen en werkt dus voor een groot aantal verschillende doelgroepen. Het kan gaan om nieuwbouw of renovatie van woningen, bedrijven, instellingen, fabrieken of agrarische bedrijven. Onder de opdrachtgevers vallen aannemers, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, architecten, beleggers, particulieren, agrariërs, gemeenten, provincies en lokale overheden. Van der Sluis Technische Bedrijven biedt dan ook een brede bundeling van techniek.