Zoek

Efficiënt Ketelonderhoud in projecten

14 juni 2016 - Gratis terugkijken

Projectmatig ketelonderhoud kan veel effectiever

Beheer en onderhoud van verwarmingsinstallaties in projecten, zoals voor woningbouwcorporaties en VVE’s, kan veel effectiever. Corporaties, woningeigenaren en installatiebedrijven kunnen met een gedegen aanpak voor ketelbeheer en -onderhoud de technische levensduur waarmaken, onderhoudskosten verlagen, de veiligheid vergroten, maar bovenal gebruikers meer comfort en minder klachten bieden.

Deze kwesties worden aangesneden in het Bouwwebinar 'Efficiënt ketelonderhoud in projecten'. Dit online seminar houdt Eisma Bouwmedia in samenwerking met AWB op dinsdag 14 juni (12.30-13.30 uur). Geïnteresseerden kunnen zich gratis inschrijven. In het webinar krijgt de kijker inzicht in de techniek en organisatie van een effectief ketelbeheersplan en worden praktijkvoorbeelden en tips gedeeld.

 

Bekijk hieronder webinar gratis terug

 

Kosten over totale levensduur

De herziene Woningwet heeft veel teweeggebracht bij woningcorporaties. Ze worden gedwongen tot bezuinigingen, terwijl de kwaliteitseisen aan een woning steeds hoger worden. Bij renovatieprojecten wordt dan ook terecht kritisch gekeken naar de kosten van nieuwe ketels en de omgeving waarin deze moeten functioneren. Toch verbleekt de investering in het toestel bij het geld dat gemoeid is met de beheerskosten over de totale levensduur van een toestel. Belangrijke vraag in het webinar is dan ook: hoe kan deze Total Cost of Ownership (TCO) worden verlaagd?

 

Samenwerking is nodig

Hierbij zal er veel aandacht zijn voor de ketensamenwerking tussen woningcorporatie, installateur/servicebedrijf en ketelfabrikant. Hoe en onder welke voorwaarden kunnen deze partijen gezamenlijk bijdragen aan lagere onderhoudskosten, zonder aan kwaliteit in te boeten? Ook wordt aandacht besteed aan kritische onderhoudspunten, komt het thema veiligheid aan de orde en wordt gekeken op welke manier cv-ketels zich nog kunnen ontwikkelen om beter beheersbaar te worden. Daarnaast zullen verschillende visies en ontwikkelingen op het gebied van ketelonderhoud de revue passeren, zoals beheer op afstand.

 

Sprekers

  • Hoofd service Peter Schilder werkzaam bij de Vaillant Group
  • Peter de Roock van servicebedrijf Energiewacht
  • René Bouman, inkoper bij de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder