Zoek

Q&A Efficiënt ketelonderhoud in projecten

Vragen tijdens het webinar: Efficiënt ketelonderhoud in projecten

 

Toestellen en onderhoud

 

Is er wezenlijk verschil (technisch, kwalitatief, levensduur) tussen cv-toestellen voor de projectenmarkt en de toestellen voor de individuele consument?

Nee, er is geen verschil tussen ketels voor de projectmarkt of particuliere markt. Vroeger werd dit zo benoemd maar tegenwoordig worden ze in de beide markten gebruikt. Dat geldt ook voor het onderhoud.

 

Ik begrijp dat de warmtewisselaar van de ThermoMaster C-XV slechts een keer in de vijf jaar gereinigd hoeft te worden. Vervuiling van de warmtewisselaar leidt tot een lager rendement, met als gevolg een hogere gasrekening voor de bewoner. Is het aspect meegenomen in het besluit om eens per vijf jaar te reinigen?

Het klopt dat de warmtewisselaar slechts één keer per vijf jaar gespoeld hoeft te worden. Met het genoemde aspect is rekening gehouden bij het ontwerp. De warmtewisselaars zijn op een dusdanige manier ontworpen dat ze niet gevoelig zijn voor vervuiling en daarom volstaat een reinigingsbeurt eens per vijf jaar. Daar zijn ze ook uiteraard ook op getest.

 

Heeft de nieuwste ketel van AWB 'beheer op afstand' al tot z'n beschikking?

Vanaf september komt AWB met een nieuwe functionaliteit: MiLink. Hiermee is het mogelijk om alle toestellen te monitoren en te beheren op afstand.

 

Wordt er bij het onderhoud rekening gehouden met de staat van het toestel en de kwaliteit van het onderhoud, middels een NEN-conditiemeting?

Het klopt dat er steeds meer klanten vragen naar de NEN 2767 maar eigenlijk doen wij dit al jaren, alleen noemden we dat geen NEN 2767. Als je een nieuwe of bestaande installatie in onderhoud neemt, zorg je ervoor dat de installatie zo werkt dat je de kans op een storing zo klein mogelijk maakt. Met als uiteindelijke doel: zo min mogelijk overlast voor de bewoner.

 

Welke parameter is de meest duidelijke maatstaaf om te bepalen of er onderhoud nodig is? Ik kan me voorstellen dat dit niet het aantal branduren is. Kan analyse van rookgassen een goede manier zijn om te komen tot een flexibel onderhoudsinterval?

Het klopt dat de rookgasanalyse veel informatie geeft over de behoefte aan groot onderhoud of klein onderhoud. Net zoals dat het onderhoud meer en meer wordt uitgevoerd op basis van het aantal branduren. Ook dat kan namelijk een goede indicatie zijn. Om het juiste onderhoudsmoment per ketel te kiezen is een goede monitoring, door middel van dataverzameling van groot belang. Vandaar dat daar in de eerste jaren van een ketensamenwerking de nadruk op ligt.

 

Ketensamenwerking volgens het ketelbeheersplan

 

Wat gebeurt er bij langdurig onderhoudscontract als de afgesproken maximale onderhoudskosten overschreden worden?

Bij een TCO-overeenkomst met AWB wordt een maximumbedrag afgesproken voor de verschillende onderdelen per jaar. Wordt dit bedrag overschreden dan springt AWB bij. Dus met andere woorden, AWB neemt de verantwoordelijkheid dan op zich.

 

Wie is er leading in de genoemde samenwerking tussen AWB, Havensteder en Energiewacht? Wie bewaakt dat de afspraken worden nagekomen?

In dit specifieke geval is dat Havensteder. Zij hebben het initiatief tot deze samenwerking genomen en ze zien ook toe op de gemaakte afspraken. Maar er zijn ook voorbeelden, waarbij er een samenwerkingsverband is tussen alleen de servicepartij en de fabrikant. In dat geval zijn beide partijen leading.

 

Wordt er al gewerkt met contracten waarbij de fabrikant eigenaar is van de ketel en de klant maandelijks een bedrag betaalt voor het gebruik daarvan?

Interessant idee, het verkopen van warm water, zeker als je ook de energie erbij betrekt. Lange levensduur is niet altijd de beste oplossing om energie en kosten te besparen. Concepten waar wij en andere fabrikanten samen met markt partijen aan werken. Voor warmtepompen zijn er al marktpartijen die dit aanbieden door de combinatie van hoge aanschafprijs en hoge efficiency, met de besparing worden de hoge kosten gedekt.

 

Bekijk het volledige webinar hier gratis terug.