Zoek

Volwaardige ketensamenwerking:
alle kaarten op tafel

Auteur: Harry Lips

Voor veel woningcorporaties voelt het aangaan van een langdurige ketensamenwerking bij cv-ketelonderhoud als een sprong in het diepe. Het dwingt ze om op een andere manier naar het onderhoud en beheer van installaties te kijken dan ze gewend waren. In Zuid-Holland lopen ze wat dat betreft voorop. Daar werken steeds meer corporaties op basis van langdurige onderhoudsovereenkomsten met vaste partners. Sinds drie jaar maken we daar in Rotterdam zelf actief onderdeel van uit in de samenwerking met woningcorporatie Havensteder, servicebedrijf Energiewacht en Mampaey. En daar worden nu al de eerste vruchten van geplukt.

 

De corporatie Woonstad Rotterdam was in Zuid-Holland een voorloper op het gebied van langdurige onderhoudssamenwerkingen. Toen de onderhoudskosten daar de pan uit reisden, gooiden ze zes jaar geleden het roer om. Zij zagen daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de leverancier van cv-ketels. De fabrikant zou niet alleen ketels moeten leveren, maar vervolgens ook medeverantwoordelijk moeten worden voor het beheer ervan, was de gedachte. Voor ons was dat een eyeopener. We zagen voor het eerst een woningcorporatie die een totaal nieuwe weg wilde inslaan met het cv-ketelonderhoud. En als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Die overtuiging hadden we hierbij zeker, omdat wij geloofden in die visie van Woonstad. Sindsdien hebben we onze organisatie helemaal ingericht op het aangaan van langdurige onderhoudssamenwerkingen, wat resulteerde in het KetelBeheersPlan (1668 kB). We willen onze verantwoordelijkheid pakken in de beheer- en onderhoudsfase van onze toestellen.

 

Minder storingen, meer veiligheid

En dat doen we inmiddels bij steeds meer projecten. Zelf was ik nauw betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking met Havensteder. Zij zagen bij hun Rotterdamse collega’s van Woonstad dat de ketensamenwerking met servicepartij en fabrikant werkte in de praktijk en hadden de overtuiging dat er ook bij hun ketelbestand winst viel te behalen in de beheerfase. Niet alleen met als doel om de onderhoudskosten naar beneden te brengen, maar ook om de veiligheid voor bewoners te vergroten. Sinds drie jaar denken we daar dan ook actief met de installateur mee over zaken als de opstellingsruimte van de rookgasafvoer en ‘het nieuwe beugelen’. We lopen mee met onderhoudsbeurten, houden de installateur scherp en geven advies over nieuw te installeren ketels. Een heel verschil met vroeger toen we onze toestellen na een levering eigenlijk uit het oog verloren.

 

Alle kaarten op tafel

Met Havensteder en de servicepartijen hebben we een eerste samenwerkingstermijn van zes jaar afgesproken. Maar de intentie is om langer door te gaan met elkaar. Zeker omdat we in de eerste fase veel leren. Niet alleen op technisch gebied over de toestellen, doordat we veel data verzamelen. Maar elke organisatie heeft ook de tijd nodig om te wennen aan een nieuwe manier van werken. Het is best spannend om voor het eerst met elkaar om tafel te zitten en alles open en bloot met je ketenpartners te delen. Toch is dat de allerbelangrijkste voorwaarde om gezamenlijk problemen op te kunnen lossen. Het geeft mij dan ook veel voldoening dat we daar nu de eerste positieve resultaten al van terugzien, in de vorm van afnemende storingspercentages bij de installed base. Dat belooft wat voor de toekomst.

 

Auteur: Harry Lips

Harry is sinds mei 2010 bij AWB werkzaam als Account Manager in de regio West-Nederland.